(c) stegart.sk  2011  |  všetky práva vyhradené  |  design: goy.sk
dokumenty  |  kontakt
VÝCHOVNÉ KONCERTY A ZÁŽITKOVÉ VZDELÁVANIE
Do vašej pozornosti:
AŠA- muzikálové
a operné trio.
Výchovný koncert je určený predovšetkým pre žiakov 1. a 2.stupňa základných a stredných škôl, 8 ročných gymnázií.. ...
viac>>>
Vyučovanie histórie netradičnými spôsobmi si získava čoraz väčšiu popularitu. Memorovanie
dátumov a faktov patrí minulosti. Dnes sa môžete histórie dotknúť, cítiť ju, nechať sa vtiahnuť
do deja, či byť priamo jej súčasťou. Ponúkame vám množstvo vzdelávacích programov, v
ktorých vám predstavíme historický šerm, dejiny, udalosti, výchovné koncerty, spôsob života v
dávnych dobách hravou  dramatickou formou v podaní profesionálnych divadelných, hudobno-
dramatic-kých historických skupín.

Poslaním je kvalitná príprava žiakov na vyučovanie modernými formami, ako didaktické hry,
inscenačné a situačné metódy. Pozornosť venujeme aj environmentálnej a ekologickej
výchove. Cieľom je popularizovanie náuky a podpora kreatívneho myslenia žiakov,
komunikatívnosť, zmysel pre interakciu  a celkové zlepšenie výsledkov.

Naša ponuka je vhodná pre všetky školské zariadenia od materských škôlok, základných,
špeciálnych, stredných škôl, školy v prírode a detské tábory, centrá voľného času a ďalšie
inštitúcie.
Vám predstavuje novú ponuku výchovných koncertov pre I. a II. stupeň ZŠ,
8. ročné gymnáziá a stredné školy.

Na našich výchovných koncertoch oboznamujeme žiakov so vznikom hudby od jej počiatku až po
časnosť. Žiaci sa dozvedia zaujímavosti o vzniku notového záznamu a spôsobe zachovania hudby
počas stáročí. Praktické ukážky hlasových cvičení, práce hlasiviek, spôsob tvorby tónu a rôzne iné
zaujímavosti, ktoré podnietia
detský záujem o >>>dokočenie>>
X zatvor
koncerty vážnej hudby
výchovné koncerty
operné a muzikálové koncerty
0948 138 469  |  0907 040 762 
gracstefan@gmail.com